Ogłoszenia  duszpasterskie 31.03.2024

Podziękowania dla parafian i wspólnot, które przyczyniło się do pięknego przezywania świąt Zmartwychwstania PańskiegoKs. Karolowi, który nas prowadzi poprzez głoszone Słowo i sprawowane sakramenty; s. Emilii s. Marii które wspomogły...