Sobota 27.04.2024

18:30  1) W 50 rocznicy ślubu Wiesławy i Mieczysława Piędel o Boże bł. i opiekę MB

Niedziela 28.04.2024 NIEDZIELA WIELKANOCY

            8:00    1) O łaskę zdrowia dla Michała

            9:30    1) Dziękczynno-błagalna dla Alicji i Eugeniusza Janiec z okazji 50 rocznicy ślubu

                        2) + Wiesław Czerwiński – 28. Msza gregoriańska

                        3) Dziękczynna za wszystkie osoby, które zaangażowały się w przyjęcie dzieci ze scholki Ottonutki z Pyrzyc wraz z opiekunami  

                        4) Dziękczynno-błagalna dla Katarzyny i Krzysztofa z prośba o dalsza opiekę Matki Bożej

                        5) + Sebastian Armatys – int. od uczestników pogrzebu

                        6) + Teofila i Władysław Chudy oraz Anna i Ludwig Szkrabko

                        7) + Krystyna Alf

                        8) + Franciszek Bigas

                        9) + Bronisława Kowalska 9 rocz. śmierci

            15:00  1) Dziękczynno-błagalna dla Agaty z okazji urodzin

                        2) O łaske uzdrowienia i potrzebne siły dla Kacpra i jego rodziny – int. od 4 klasy SP

Wtorek 30.05.2024

            19:00  1) + Wiesław Czerwiński – 30. Msza gregoriańska

Środa 1.05.2024  

            19:00  1)

Czwartek 2.05.2024 I CZWARTEK MIESIĄCA

            19:00  1)

Piątek 3.05.2024 I PIĄTEK MIESIĄCA

18:00  Adoracja i spowiedź

19:00  1) + Wiesław Czerwiński – 26. Msza gregoriańska

Sobota 4.05.2024 I SOBOTA MIESIĄCA

            8:30    1) + Wiesław Czerwiński – 27. Msza gregoriańska

18:30  1) W 50 r.ślubu Mieczysław i Wiesława Piędel o Boże bł. i opiekę MB

Niedziela 5.05.2024 VI NIEDZIELA WIELKANOCY

            8:00    1)

            9:30    1) + Wiesław Czerwiński – int. od Państwa Kruczyńskich

                        2) + Sebastian Armatys -int. od Stanisława Skwirut z rodziną  

            15:00  1)