1. Od tego tygodnia katecheza odbywać się będzie nadal przez aplikację zoom w następującym porządku:

w środy:         I rok katechezy – 12:00-14:45

                        II rok katechezy grupa środowa i sobotnia 16:30-17:15

                        II rok katechezy – 18:15-19:00

2. We wtorek, 19 maja 2020 r., o godz. 10.00 w Kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbędą się święcenia prezbiteratu diakonów: Wojciecha Kułacha i Krzysztofa Zubka oraz diakonatu kleryka Chrisa Czapli. Proszę o modlitwę w intencji naszych młodszych współbraci.

Transmisję online z tej uroczystości będzie można obejrzeć i włączyć się w nią duchowo na kanale chrystusowcy w serwisie YouTube.com.