1. Przeżywamy Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zachęcam abyśmy powierzyli się Bożemu miłosierdziu. Pamiętajmy o naszych bliskich w modlitwie wypraszając im łaskę wybaczenia popełnionych grzechów. Na końcu każdej Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego miłosierdzia.  

2. Zapraszam, aby w sali parafialnej zapoznać się z wystawą poświęcona kard. Wyszyńskiego, która gościmy w naszej parafii do 19 kwietnia.

3. W przyszłą niedzielę 18 kwietnia, będziemy przezywać piąte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W bieżącym roku zaproszeni jesteśmy do lektury treści Ewangelii według św. Marka. Zachęcamy, aby w kręgu rodziny wspólnie czytać przynajmniej wybrane fragmenty tej Ewangelii.

4. Bóg zapłać za ofiary przekazane na tacę inwestycyjną, które przeznaczymy na zakup nowych ławek w polskiej kaplicy. Miesiąc temu zebraliśmy 1200 euro w tym jedna ofiara indywidualna od rodziny.

5. W najbliższą sobotę rozpoczynamy kurs przedmałżeński o godz. 10:00. Można się jeszcze zapisywać.

6. Przy wyjściu kościoła można nabyć nowy numer Miłujcie się. Artykuły i świadectwa w nim zawarte ukazują niezwykłe działanie Chrystusa zmartwychwstałego w naszym życiu. Poruszają wiele ważnych i ciekawych tematów tak, by rozniecać i umacniać wiarę w miłującego Boga.

W najnowszym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów i świadectw, takich jak:

„Uzdrowienie na lekcji religii” – licealiści modlili się na lekcji religii o uzdrowienie chorego kolana Oli. I stał się cud! Świadectwo księdza katechety.

„Prof. Jérôme Lejeune, niezłomny pro-lifer” – naukowiec, który odkrył trzeci chromosom u osób z zespołem Downa, walczył o to, by nie zabijano dzieci nienarodzonych.

„Byłam narkomanką, Bóg mnie uzdrowił!” – świadectwo Marty, która zatraciła się w narkotycznym świecie. Gdy była na dnie, koleżanka zaprosiła ją na Mszę św.

7. Ikona : Państwo Pietruch – Państwo Nowak

ks. Jarosław Koch SChr