Niedziela 7.02.2021

8:00    1) + Rolą Choi

            2) + Władysław i Rozalia Łojszczyk oraz za dusze czyścowe

            3) + Mieczysław Zięba

9:30    1) Za róże Różańcowe

            2) O zdrowie dla Kamila i Barbary z okazji urodzin oraz za dusze czyścowe

                        3) Dziękczynno – błagalna dla Oskara z okazji 12 urodzin

4) Dziękczynno-błagalna dla Zosi i Marysi z okazji 1 urodzin i błogosławieństwo Boże dla rodziny

5) + Mieczysław Kutyła 2 rocz. śmierci int. od mamy i siostry rodziny Wolanin

6) + Mieczysław Kutyła w 2 rocz. śmierci

7) + Marian Dereniowski w 18. rocz. śmierci

8) + Mieczysław Brzuchacz w 22 rocz. śmierci

9) + Włodzimierz Madej 8 rocz. śmierci

10) + Ewa Budzyńska int. od uczestników pogrzeby

11) + Jan Lebioda i Zygmunt Zaiarnowski

            15:00  1) + Franciszek Zelik

            16:30  1)+ Marianna i Andrzej Gałus

Środa 10.02.2021

            17:00  1)

Piątek 12.02.2021

            17:00  1) + Jan Liana i za dusze czyścowe

Sobota 13.02.2021

            16:30 

Niedziela 14.02.2021

8:00    1) Za dusze czyścowe

            9:30    1) O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii oraz za dusze czyścowe

                        2) + Marian Dereniowski w 18 rocz. śmierci

                        3) + Babcie Elżbietę Ślęczek w 6. rocz. śmierci

            15:00  1) + Bronisław Bednarz 2 rocz. śmierci

                        2) + Daniel Kowalski – int. od kolegi Leszka z rodziną

            16:30  1)