Poprzez przelew internetowy lub PayPal (na aulnaysousbois.pl) można złożyć ofiarę na rzecz naszej parafii. W ten sposób można przekazywać ofiary na intencje, wypominki czy co tygodniową tacę, Bóg zapłać za dobre serce.