ŚRODA

I rok katechezy       – 2 klasa SP i rówieśnicy         – środa             – 12:30 – 13:15

I rok katechezy       – 1 klasa szkoły polskiej          – środa             – 16:00 – 16:45

III rok katechezy     – 4 klasa SP i rówieśnicy         – środa             – 16:50 – 17:35

SOBOTA

„0” rok katechezy  – dzieci 4-6 lat                         – sobota           – 11:30 – 12:05

II rok katechezy      – 3 klasa SP i rówieśnicy         – sobota           – 16:00 – 16:45

IV rok katechezy    – 5 klasa SP i rówieśnicy         – sobota           – 12:30 – 13:15

Grupa biblijna        – 6 klasa SP i rówieśnicy         – sobota           – 17:00 – 17:45