1. W czasie wakacji Msze święte w naszej parafii odbywają się w następującym porządku:

W soboty o 18:30 Msza niedzielna w polskiej kaplicy

W niedziele o 8:00 w Le Blanc Mesnil   /   o 9:30 w Aulnay sous Bois

NIE MA Mszy św. o godz. 15:00

  • Przygotowanie do bierzmowania dla roczników 2008-2009 rozpocznie się we wrześniu. W czasie wakacji proszę już postarać się o świadectwo chrztu. Przy zapisie każdy musi dostarczyć dokument, zwolnienie z tego są tylko ci, którzy chrzest przyjęli w naszej parafii.

Podobnie dzieci zapisujące na pierwszy rok katechezy.

  • Świętej Rodzinie zawierzamy rodziny naszej parafii przeżywające czas peregrynacji ikony w swoich domach. Za czas nawiedzenia dziękują Państwo Liana. Można zapisywać się na przyjęcie ikony w sierpniu. Powierzamy Was i Waszych bliskich opiece Świętej Rodziny.
  • Jesteśmy wzywani do czujności i gotowości na przyjście Pana. Życzymy wszystkim, aby oczekiwanie na przyjście Jezusa, budziło w nas wrażliwość i otwartość na potrzeby innych. Szczęść Boże.