1. Przeżywamy Niedzielę Bożego Miłosierdzia, zachęcam abyśmy powierzyli się Bożemu miłosierdziu. Pamiętajmy o naszych bliskich w modlitwie wypraszając im łaskę wybaczenia popełnionych grzechów. Dziś można dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (uczestniczenie we Mszy św. i przyjęcie Komunii świętej, odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia, brak przywiązania do najmniejszego grzechu, modlitwa w intencjach papieskich).
  • Spotkanie i wymiana tajemnic różańcowych w  polskiej kaplicy o godz. 10:45, a popołudniem o godz. 16:00 próba dla bierzmowanych.
  • Jutro prawie wszyscy chrystusowcy, którzy pracują w prowincji francusko-hiszpańsko-portugalskiej rozpoczynają swoje rekolekcje kapłańskie. Prosimy o pamięć w modlitwie, abyśmy jak najowocniej przeżyli ten czas. W parafii pozostaje ks. Maksymilian, ze wszystkim sprawami proszę kierować się do niego.
  • W poniedziałek (8/04) będzie dodatkowa Msza święta o godz. 19:00 z uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Na koniec Mszy będzie można podjąć duchowa adopcję dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone.
  • W imieniu Polskiej Misji Katolickiej we Francji zapraszamy na Europejską Pielgrzymkę Polonii do Lourdes, która odbędzie się w dniach 8-11 maja 2024 r. ZAPISY: w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Paryżu, tel. 01 55 35 32 25, e-mail: paroissepolonaisedeparis@gmail.com oraz w biurze PMK, tel. 01 55 35 32 23, e-mail: pmk.france@gmail.com. Koszt 400 euro.
  • Na prośbę Konsulatu nasza parafia podjęła współpracę z Polskim Komitetem Olimpijskim. Aktualnie poszukujemy młodych ludzi, którzy jako wolontariusze zechcieli by działać w wiosce olimpijskiej. Prosimy o kontakt w zakrystii. 
  • Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzymy wielu łask bożych.
  • Przez tajemnicę Miłosierdzia Bożego, życzymy wszystkim wielu łask zmartwychwstałego Chrystusa. Szczęść Boże.

ks. Jarosław Koch SChr, proboszcz