1. Zachęcamy, aby Wielki Post przeżywać w zjednoczeniu z Jezusem przeżywając tajemnice Jego męki w nabożeństwach wielkopostnych. Zaplanujmy udział w rekolekcjach i przeżycie sakramentu Pokuty.

2. W tym tygodniu rozpoczynamy rekolekcje dla młodzieży. Poprowadzi je ks. Tadeusz Biela z Towarzystwa Ducha Świętego wraz ze współbraćmi. Program jest następujący:

                        Czwartek         18:30 Msza święta z kazaniem i spotkanie po Mszy dla młodzieży

                        Piątek              18:30 Msza święta z kazaniem i Droga Krzyżowa

                        Sobota 16:00-17:00 spotkanie rekolekcyjne w salce dla dzieci młodszych do 9 roku życia

17:00 – 18:00 spotkanie rekolekcyjne w salce dla dzieci starszych od 10 roku życia

18:30 Msza święta z kazaniem i spotkanie po Mszy dla młodzieży

                        Niedziela         15:00 Msza  z kazaniem

                                               16:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym (konferencja)

oraz adoracja z uwielbieniem

W tym tygodniu dzieci zapraszamy na rekolekcje, dlatego nie będzie katechez. Pozostaje tylko środowa katecheza dzieci Komunijnych.

Rekolekcje parafialne dla dorosłych odbędą się 3-6.04.2022, poprowadzi nas w nich ks. bp Arkadiusz Okroj

3. W każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 19:00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 16:00 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem Pasyjnym.

5. Świętej Rodzinie zawierzamy rodziny naszej parafii przeżywające czas peregrynacji ikony w swoich domach. Za czas nawiedzenia dziękują Państwo Hamernik oraz Państwo Kocel i Kobus, a rozpoczynają peregrynacje w swoim domu Państwo Angelika i Marcin Baj. Powierzamy Was i Waszych bliskich opiece Świętej Rodziny.

6. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Rzymu proszone są o wpłacanie zaliczki w wysokości 200 euro.

7. Nowy numer Miłujcie się w cenie 3 euro.

8. Świat, Europa, a szczególnie Ukraina potrzebuje modlitwy i postu w intencji pokoju. Wielu naszych rodaków potrzebuje pomocy materialnej i finansowej, stąd też w tym celu przez całą dzisiejszą  niedzielę przeprowadzona jest zbiórka pieniędzy i rzeczy, które będą przekazane do naszej parafii w Kamieńcu Podolskim i Mikołajewie na Ukrainie, gdzie posługują nasi współbracia. W tym tygodniu kościoły tych parafii stali się miejscem schronienia dla wielu mieszkańców i uchodźców, którzy potrzebują naszej pomocy – tak duchowej jak i materialnej. Za otwarte i hojne serca każdemu serdecznie w naszym imieniu oraz potrzebujących dziękujemy.

9. Na dni Wielkiego Postu życzymy wszystkim parafianom i gościom owocnej pracy nad odnowieniem relacji z Panem Bogiem oraz wyciszenia przynoszącego duchowy pokój. Szczęść Boże.