Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rozpoczyna ostatni tydzień Roku Liturgicznego. Dziękujemy Bogu za udzielony nam dar czasu i za wszelkie łaski, jakich doświadczaliśmy w kończącym się Roku Liturgicznym. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy czas Adwentu.

 • To także święto tytularne dwóch rodzin zakonnych: Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla oraz Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Otoczmy modlitwą wszystkie siostry misjonarki i wszystkich chrystusowców, szczególnie tych, którzy pracowali w naszej parafii. Zapraszamy na uroczyste Nieszpory o godz. 16:00 w intencji naszego zakonu. Po Mszach będą zbierane ofiary wspierające Seminarium Towarzystwa Chrystusowego kształcące przyszłych misjonarzy Polonii. Niech to będzie wyraz podziękowania za wszystkich chrystusowców, którzy posługiwali i posługują w naszej parafii.
 • Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania dzisiaj o godz. 16:00 w kościele.
 • Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy czas Adwentu. Na Mszach niedzielnych błogosławieństwo opłatków wigilijnych oraz wieńców adwentowych.  Roraty, czyli czuwanie z Maryją przed narodzinami Zbawiciela, będziemy odprawiać od środy do piątku o godz. 18:30, a w soboty o godz. 8:00 rano. Dzieci na roraty przynoszą lampiony.
 • Zapraszamy chętnych do wstąpienia w poczet chórzystów naszej parafii. Próby chóru odbywają się w piątki o godz. 20:00. Zgłoszenia prosimy kierować do pana organisty Bogdana Żądło. We wtorek 22 listopada, przypada wspomnienia św. Cecylii, patronki chórzystów. Zapraszamy do wspólnej modlitwy z chórzystami i za chórzystów na Mszy o godz. 9:30.
 • Zimowisko w Polsce dla dzieci i młodzieży od 13 roku życia odbędzie się od 19 do 28 lutego 2023, Zapisy i szczegółowe informacje u ks. Witalija. Koszt 650 euro.
 • Ofiara na sprzątanie kościoła, tak jak poprzednie lata, 15 euro od rodziny. Wiele rodzin już złożyło tą ofiarę, za co bardzo dziękujemy.
 • Parafialne rekolekcje adwentowe odbędą się od 9 do 11 grudnia, poprowadzi je ks. Damian Jędrzejak – chrystusowiec posługujący w sanktuarium Najś. Serca Pana Jezusa w Szczecinie.
 • Można już się zapisywać na kolejne spotkanie formacyjne młodzieży w La Fertte sous Jouarre. Odbędzie się ono od 16 do 18 grudnia, koszt 100 euro.  
 1. Świętej Rodzinie zawierzamy rodziny naszej parafii przeżywające czas peregrynacji ikony w swoich domach. Za czas nawiedzenia dziękują rodziny Państwo ……………… oraz Państwo                         .

Powierzamy Was i Waszych bliskich opiece Świętej Rodziny. Osoby chętne do ikony zapraszamy do zakrystii.

 1. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia, życzymy wielu łask bożych.
 1. Jezus Chrystus jest Królem – Sługą. Życzymy wszystkim, aby naśladowanie Chrystusa Sługi stało się zadatkiem naszego udziału w Jego godności królewskiej. Szczęść Boże.

ks. Jarosław Koch SChr, proboszcz