Niedziela 9.08.2020  

            8:00    1) W intencji Ojczyzny i sprawujących władzę

            9:30    1) Chrzest: Gabriela Potocka

                        2) O zdrowie dla Kamila i Barbary oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni

                        3) + Bronisława Turbiarz – miesiąc do śmierci

                        4) + Kazimiera i Czesław Dudek oraz zmarli z rodzin Dudek i Dudzik

Sobota  15.08.2020 WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY         

8:00    1) + chrzestnego Józef Paleń oraz wujka Józef Paleń

            9:30    1) Za OJCZYZNĘ

                        Za Marię i zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

                        2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Angeliki i Marcina w dniu ślubu

Niedziela 16.08.2020

            8:00    1) Dziękczynno – błagalna za Markę i jego rodzinę

            9:30    1) O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Klaudii i młodzieży, która 13 września przyjmie sakrament bierzmowania

                        2) + Jan Liana oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia