Niedziela 26.11.2023  uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Święto tytularne Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

            8:00     1) + Leonard Cichoński o dar Nieba i opiekę Matki Bożej dla rodziny

            9:30     1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza Jarosława – int. od Margaretki

                        2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zbigniewa Piróg  z ok. 60 urodzin – int. od brata Tadeusza z rodziną

                        3) + Karolina, Antoni, Tadeusz Gnatek, Kazimiera Władysław Szczęch

                        4) + Aniela Kania 7 rocz. śm., Antoni Kania i zmarli z rodzin: Kania i Płocica

                        5) + Stanisław Trestka w 7 rocz. śmierci – int. od rodziny

                        7) + Karina Leturque – int. od uczestników pogrzebu

                        8) + Andrzej Walężak – int. od uczestników pogrzebu

            15:00   1) + Marek i Mariusz Ród

                        2) Dziękczynno-błagalna dla naszego ministranta Maxima Olszowy z okazji urodzin

Wtorek 28.11.2023  

19:00   1)

Środa 29.11.2023

19:00   1) + Janina Łyko w 8 rocz. śmierci

Czwartek 30.11.2023

            19:00   1)

Piątek 1.1122023

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

19:00   1)

Sobota 2.12.2023 

            8:30     1)  

18:30   1)

Niedziela 3.12.2023  I Niedziela Adwentu

            8:00     1)

            9:30     1) Za Róże Różańcowe

                        2) O Boże błogosławieństwo i łaskę  zdrowia dla Joanny

                        3) + Karina Leturque – int. od uczestników pogrzebu

                        4) + Andrzej Walężak – int. od uczestników pogrzebu

15:00   1) + Danuta Szalony  int. od córki