Niedziela 15.11.2020 uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

            11:00  MSZA TRANSMITOWANA

1) + Jerzy Zwoliński  – int. od Anna Bydłosz z rodziną, Henryk Bydłosz z rodziną, Kazimierz Liana oraz Damian Dorosiński z rodziną

2) + Jan Liana i za dusze czyścowe

3) + Józef Marek w 1. rocz. śm.

4) + Stefania i Tadeusz Rojek – 4. rocz. śm.

5) + Janina Bałut w 3. Miesiąc po śmierci

6) + Józef Drozd w 34. rocz śmierci

7) + Anna i Stanisław Zastawny

8) + Anna Szkrabko w 34 rocz. śmierci, za Ludwik, Krystyna, Edward

9) O nawrócenia dla Józefa i Kazimierza oraz za dusze czyścowe

10) W podziękowaniu za otrzymanie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Marysi Kurowskiej z okazji 2. Urodzin – int. od Matki Chrzestnej

11) W podziękowaniu za otrzymanie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Arkadiusza w dn. 18. urodzin, dla Mariusza z okazji zbliżających się 19 urodzin oraz dla Rodziców

12) W podziękowaniu za otrzymanie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Maxima z ok. 8 urodzin od babci Ireny i dziadka Jurka

13) O zdrowie i opiekę Maryi dla Marty Malinowskiej

Od poniedziałku do soboty nabożeństwo różańcowe z wypominkami o godz. 20:30

Niedziela 22.11.2020 I Niedziela Adwentu

            11:00  MSZA TRANSMITOWANA

1) Za kapłanów, o nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz za dusze czyścowe

2) W podziękowaniu za otrzymanie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Katarzyny z okazji 40-tych urodzin – int. o d męża i dzieci

3) + Jan Liana i za dusze czyścowe