Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020       

11:00  1) O Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Grażyny z okazji 50-tych urodzin

2) + Bronisława Gumieniak w 1. rocz. śmierci – int. od córki Małgorzaty z rodziną

3) O nawrócenie dla Józefa i Kazimierza oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

Poniedziałek 20.04.2020

9:30    1) + Katarzyna Flis w 1. rocznicę śmierci

Wtorek 21.04.2020

9:30    1) O Boże  Miłosierdzie  i opiekę  Matki Bożej,  oraz dary Ducha świętego i zdrowie  dla naszych Kapłanów

Środa 22.04.2020

9:30    1) O ustanie pandemii koronawirus

Czwartek 23.04.2020

9:30    1) + Stanisław Karpiel – int. od Danuty i Eugeniusza Sztaba

Piątek 24.04.2020

9:30    1) + Jan Liana oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

Sobota 25.04.2020            

9:30    1) O nawrócenie dla Józefa i Kazimierza oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

III Niedziela Wielkanocy 26.04.2020      

III Niedziela Wielkanocy 26.04.2020      

11:00  1) + Stanisław Karpiel – int. od Stanisławy i Stanisława Salach

2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski za kapłanów oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

3) Za kapłanów i za dusze czyścowe

4) Dziękczynno-błagalna za koleżankę Henrykę z okazji jej 50 urodzin

5) Dziękczynno-błagalna dla Anne-Marie Nowak z okazji 18 urodzin

Z modlitwą i błogosławieństwem

ks. Jarosław Koch