Niedziela 19.02.2023

            8:00     1)+ Aleksandra i Jan Bieś w rocz. śm. oraz Małgorzata Kawa

                        2) O łaskę wiary dla Dagmary oraz błogosławieństwo Boże – int. od Babci

            9:30     1) Dziękczynno-błagalna dla naszego ministranta Kamila Rzekęć z okazji urodzin

                        2) O szczęśliwy przebieg operacji i łaskę uzdrowienia z choroby nowotworowej dla siostry

                        3) + Aniela Chech

                        4) + Włodzimierz Madej w 10 rocz. śm.

                        5) + Marian Dereniowski w 20 rocz. śm.

                        6) + Jan Zbyszek Ładyga 3 tydzień po śmierci

                        7) + Józef Opas, Jerzy Zwoliński, Irena Urtate oraz za dusze czyścowe

                        8) + Ryszard Dobrzański zm. w Polsce, pogrzeb odbędzie się w poniedziałek

            15:00   1)

15:00   1)

Środa 22.02.2023 ŚRODA POPIELCOWA

            11:00   1)

            19:30   1)

Czwartek 23.02.2023

18:30   1)

Piątek 24.02.2023

            17:30 Adoracja i spowiedź      

18:30   1)

Sobota 25.02.2023

            18:30   1)

Niedziela 26.02.2023

            8:00     1)

            9:30     1) + Henryka Gawęda w 4 rocz. śm.

            15:00   1)