Niedziela 3.12.2023  I Niedziela Adwentu

            8:00     1)

            9:30     1) Za Róże Różańcowe

                        2) O Boże błogosławieństwo i łaskę  zdrowia dla Joanny

                        3) Dziękczynno-błagalna dla Krzysztofa z okazji 30-tych urodzin

                        4) Dziękczynno-błagalna dla Księdza Proboszcza Jarosława z okazji minionych urodzin – int. od ministrantów i rodziców 

                        4) + Karina Leturque – int. od uczestników pogrzebu

                        5) + Andrzej Walężak – int. od uczestników pogrzebu

                        6) + Arkadiusz Ciejka

                        7) + Ryszard Olszewski w 12 rocznicę śmierci oraz Franciszek Olszewski

15:00   1) + Danuta Szalony  int. od córki

            2) + Mariusz Ruszkiewicz – int. od uczestników pogrzebu

Wtorek 5.12.2023  

19:00   RORATY 1)

Środa 6.12.2023

19:00   RORATY 1)  

Czwartek 7.12.2023

            19:00   RORATY 1)

            19:30 – 21:30 Czuwanie modlitewne przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP  

Piątek 8.12.2023 NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP

12:00 – 13:00 Godzina Łaski (polska kaplica)

18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź

19:00   RORATY 1)

Sobota 2.12.2023 

            8:30     RORATY 1)  

18:30   1)

Niedziela 3.12.2023  I Niedziela Adwentu

            8:00     1)

            9:30     1) + Karina Leturque – int. od uczestników pogrzebu                      

15:00   1) + Mariusz Ruszkiewicz – int. od uczestników pogrzebu