Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020                                                  

7:00    1) ZA PARAFIAN, w podziękowaniu za dobro okazane parafii z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Świętej Rodziny

2) O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Marii oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

3) + Stanisław Karpiel – int. od Doroty i Jana Bigas

4) + Stanisław Rączka

5) + Eugeniusz Jurek

6) + Franciszek Tęcza

Poniedziałek Wielkanocny 13.04.2020

11:30  1) + Stanisław Krudysz – zmarły w minionym tygodniu

2) + Jan Liana oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

Wtorek 14.04.2020

9:30    1) + Jerzy Kraszewski w dniu przypadających 100 urodzin

2) W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi dla Agnieszki i Sylwestra

Środa 15.04.2020

9:30    + Stanisław Rączka

Czwartek 16.04.2020

9:30    + Stanisław Karpiel – int. od Danuty i Jana Obrochta

Piątek 17.04.2020

9:30    + Jan Liana oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

Sobota 18.04.2020            

9:30    W podziękowaniu za szczęśliwe rozwiązanie oraz za łaski otrzymane i o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny  

Niedziela Miłosierdzia Bożego 19.04.2020       

9:30    1) + Stanisław Karpiel – int. od Danuty i Eugeniusza Sztaba

            2) O nawrócenie dla Józefa i Kazimierza oraz za zmarłych w czyśćcu oczekujących pełni zbawienia

Z modlitwą i błogosławieństwem

ks. Jarosław Koch