Ogłoszenia duszpasterskie                                   20.11.2022

Ogłoszenia duszpasterskie 20.11.2022

Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, rozpoczyna ostatni tydzień Roku Liturgicznego. Dziękujemy Bogu za udzielony nam dar czasu i za wszelkie łaski, jakich doświadczaliśmy w kończącym się Roku Liturgicznym. Od przyszłej...
Intencje Mszy Świętych                               20-27.11.2022

Intencje Mszy Świętych 20-27.11.2022

Niedziela 20.11.2022 uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata             8:00     1) + Grzegorz Mokrzycki 2 rocz. śm. 9:30     Za Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii...