Ogłoszenia duszpasterskie                          18.09.2022

Ogłoszenia duszpasterskie 18.09.2022

Dziękujemy za obecność i każdy wyraz życzliwości dla nas, chrystusowców, w minioną niedzielę, kiedy świętowaliśmy jubileusz naszej rodziny zakonne. Szczególne podziękowania za ciasta i przygotowanie poczęstunku po Mszy, a naszemu chórowi...