Ogłoszenia duszpasterskie 31.01.2021

Ogłoszenia duszpasterskie 31.01.2021

Dziękujemy za piękne przyjęcie Księdza Generała w naszej parafii. Przedstawicielom parafii, którzy publicznie przywitali, dzieciom za piękne stroje i wierszyki,  chórowi Soli Deo za piękny śpiew, ministrantom za liczne przybycie...