Ogłoszenia duszpasterskie                               20.12.2020

Ogłoszenia duszpasterskie 20.12.2020

Witamy w naszej wspólnocie księdza Wiesława Wójcika, który przybył z Polski, aby nam pomóc w czasie świąt.Kończy się czas adwentowego czuwania. Dziękuję za waszą obecność na roratach i duchowe przygotowywanie się do tych świąt....